09101800208 [email protected]

مهم نیست که شغل امروز شما چیست و چقدر درآمد دارید. مهم این است که چقدر می خواهید یک مدیر سایت (webmaster) موفق باشید؟

یک سایت موفق می تواند ماهانه ده ها میلیون تومان به مدیرش سود برساند.

نیازی نیست سایت شما، حتما یک سایت فروشگاهی باشد، بلکه هر محتوای مفید و جذاب می تواند مخاطب را به خود جذب کند و افزایش مخاطب برابر است با افزایش قیمت تبلیغات در سایت شما.

درست مانند یک درخت که باید ابتدا دانه ای را بکارید، آن را آبیاری کنید، از آن محافظت کنید و به آن رسیدگی کنید تا ریشه هایش را در خاک محکم کند و بعد از بزرگ شدنش می توانید از سایه و میوه های آن استفاده کنید.

مسلما نمی توان از یک نهال کوچک انتظار میوه و سایه بزرگ داشت، اما همان نهال کوچک به خودی خود می تواند برای شما سودمند باشد.

در بحث یک وب سایت، مهم این است که چقدر از سایتتان درآمد می خواهید و حاضرید چقدر برای پیشرفت آن، وقت و هزینه صرف کنید؟ مسلما به هر اندازه که برای آن وقت و هزینه و انرژی صرف کنید، می توانید از آن انتظار درآمدزایی داشته باشید و البته تمام زمان و هزینه و انرژی برای سال های اول است و بعد از به ثمر نشستن زحماتتان، فقط کافیست به صندلی خود تکیه داده و شاهد پیشرفت سایت و درآمدتان باشید.

× ارسال پیام در واتساپ