ایجاد لینک HTML – درس نهم – بخش دوم

ایجاد لینک HTML -درس نهم – بخش دوم

 

اتصال دو صفحه HTML به یکدیگر

  1. ابتدا یک صفحه جدید برای تمرین ایجاد لینک html بین دو صفحه ایجاد نمایید.
  2. برای انجام این کار، در کنار فایل index.html یک فایل html جدید با نام page.html ایجاد نمایید.
  1. در صفحه index.html تگ زیر را بنویسید:

 

اتصال دو متن در یک صفحه HTML

برای ایجاد فهرست در یک صفحه یا بازگشت به ابتدای صفحه از چنین لینکی استفاده می شود.

به عبارت دیگر با ایجاد لینک html ، که آدرسش درون خود صفحه است، صفحه را اسکرول می نماییم.

به عنوان مثال با کلیک در اینجا، به ابتدای صفحه منتقل می شوید.

توجه داشته باشید که این نوع اتصال، فقط در صفحاتی کاربرد دارد که به دلیل طولانی بودن محتوا، در صفحه اسکرول عمودی وجود داشته باشد.

  1. برای ایجاد چنین اتصالی کافیست کلمه یا عبارتی که می خواهید صفحه به آن بخش منتقل شود را درون تگ a قرار دهید و با استفاده از صفت name یک نام به آن بخش بدهید.
  2. سپس کلمه ای که می خواهید با کلیک روی آن به بخش شماره یک (که به آن نام دادیم) منتقل شوید را درون تگ a قرار داده و در بخش href نام موجود در صفت نام در بخش شماره 1 را به همراه # قرار دهید.

 

خلاصه درس

  1. برای اتصال دو صفحه html به یکدیگر که در یک فولدر قرار دارند، کافیست نام صفحه مقصد را در صفت href تگ a بنویسید.
  2. برای اتصال دو متن به یکدیگر در یک صفحه، متن مقصد را درون تگ a قرار دهید و با استفاده از صفت name به آن نام دهید و سپس متن مبدا را درون تگ a قرار دهید و در صفت href، نام متن مقصد را بعد از علامت # قرار دهید.

 

محتوای دو صفحه html که با تگ a به هم متصل شده اند:

فایل index.html:

 

فایل page.html:

 

محتوای یک صفحه html که در آن دو بخش به یکدیگر متصل شده اند:

 

تمرین

 

درس دهم

درس هشتم

بازگشت به فهرست