درس هشتم – ایجاد لینک در HTML – بخش اول

درس هشتم – ایجاد لینک در HTML – بخش اول

 

تگ a

 

برای ایجاد لینک در html:

  1. تگ a را باز کنید.
  2. صفت href را با یک فاصله از a بنویسید.
  3. بعد از href علامت مساوی بگذارید.
  4. آدرس مقصد را درون دو دابل کوتیشن (“) بنویسید.(مثال “https://sitet.net”)
  5. تگ باز a را ببندید.
  6. متن دلخواهی برای لینک بنویسید.(این متن دقیقا همان متنی است که کاربر با کلیک روی آن به آدرسی که در href نوشته بودید منتقل می شود.)
  7. تگ a را ببندید.

ایجاد لینک در html
نتیجه تصویر بالا:

سایتت

باز شدن لینک در صفحه جدید

همانطور که می بینید صرفا کلمه ای که بین تگ باز و بسته a نوشته شده بود در صفحه نمایش داده می شود و با کلیلک روی آن به آدرسی که در href نوشته شده است، منتقل می شوید.

مثال:

نتیجه کد بالا:

سایتت

خلاصه درس

  1. برای ایجاد لینک از تگ a استفاده می کنیم.
  2. برای مشخص نمودن مقصد در تگ a از صفت href استفاده می کنیم.
  3. برای باز شدن صفحه مقصد در یک صفحه جدید از مرورگر از صفت target با مقدار blank_ استفاده می کنیم.

 

محتوای یک فایل HTML شامل تگ a

 

تمرین

 

درس نهم

درس هفتم

بازگشت به فهرست