درس دوم – ساختار یک فایل HTML – بخش اول

یک فایل HTML از 4 بخش اصلی تشکیل شده است، که دو بخش آن را در این درس و دو بخش دیگر را در درس سوم می آموزید.

توجه داشته باشید که نیازی به حفظ کردن توضیحات وجود ندارد و این توضیحات صرفا جهت درک مطالب ذکر شده، ارائه شده اند.

1- بخش DOCTYPE

این عبارت، یک تگ[ref]برای اطلاع از مفهوم تگ، می توانید به مقدمه، محتوای تیتر “HTML چیست؟” مراجعه کنید[/ref] HTML5 نیست. بلکه بوسیله آن به مرورگر اطلاع می دهیم که این فایل، یک فایل HTML5 است.

2- تگ html

تگ باز html:

تگ بسته hml:

خلاصه این درس

  1. فایل HTML، با DOCTYPE شروع می شود.
  2. بعد از DOCTYPE، تگ html باز می شود.
  3. در انتهای صفحه، تگ html بسته می شود.

تمرین

تگ هایی که در این درس آموختید (تگ های بالا) را در فایل index.html ( فایل HTML که در درس اول ایجاد کرده بودید ) بنویسید.

درس سوم

درس اول

بازگشت به فهرست