درس پنجم – تگ های heading و paragraph

درس پنجم – تگ های heading و paragraph

 

1-تگ Heading:

  1. به متن درون تگ، حالت تیتر می دهد. (بزرگی سایز فونت، فاصله از سایر اجزای صفحه و سایر تغییرات ظاهری)
  2. در موتورهای جست و جو به خصوص گوگل تاثیر مثبت دارد و برای روبات ها مشخص می کند که متن موجود دارای تیتر است.

مثال: نتیجه کدهای بالا:

تیتر 1

تیتر 2

تیتر 3

تیتر 4

تیتر 5
تیتر6

 


 

2-تگ Paragraph

مثال: تمام متونی که به صورت پاراگراف در صفحات وب می بینید درون تگ p نوشته شده اند.

 

خلاصه درس

  1. برای ایجاد تیتر از تگ های h و برای ایجاد پاراگراف از تگ p استفاده کنید.
  2. تگ های h و p درون تگ body نوشته می شوند.
  3. تگ های h شامل تگ h1 تا h6 است. تگ h1 بزرگترین تیتر و h6 کوچکترین تیتر است.

محتوای یک فایل HTML شامل تگ h و p

 

تمرین

در فایل index، از تگ های h و p استفاده کنید.

 

درس ششم

درس چهارم

بازگشت به فهرست