آموزش جوملا

آموزش جوملا

آموزش جوملا

فهرست مطالب

درس اول – نحوه ورود به پنل مدیریت جوملا 2.5

درس دوم – آموزش ایجاد مطلب جدید در جوملا 2.5

درس سوم – آموزش افزودن تصویر به مطلب در جوملا 2.5

درس چهارم – آموزش ایجاد منو در جوملا 2.5