درس ششم – تگ های ایجاد لیست در HTML – بخش اول

درس ششم – تگ های ایجاد لیست در HTML – بخش اول

 

در HTML سه نوع لیست و متناسب با لیست ها، سه نوع تگ برای ایجاد لیست وجود دارد که دو نوع را در این درس و یک نوع را در درس بعد می آموزید:

1-تگ ul

مثال: لیست بالا با استفاده از تگ های ul و li ایجاد شده است.

 

2-تگ ol

مثال: نتیجه کدهای بالا:

  1. گزینه اول
  2. گزینه دوم

خلاصه درس:

  1. برای ایجاد لیست نامرتب (بدون شماره) از تگ ul و برای ایجاد لیست مرتب (شماره دار) از تگ ol استفاده می کنیم.
  2. به ازای هر آیتم یا مورد از لیست، یک تگ li باز و بسته درون تگ ul یا ol قرار می دهیم و محتوا را درون تگ li قرار می دهیم.

 

محتوای یک فایل HTML شامل تگ های ul، ol و li:

 

تمرین

در فایل index با استفاده از تگ های ol و ul و li چند لیست ایجاد کنید.

 

درس هفتم

درس پنجم

بازگشت به فهرست